Hệ sinh thái FPT

Tổng thể 3 khối ngành kinh doanh cốt lõi, sức mạnh gắn kết của 10 công ty thành viên

Công nghệ

FPT là đối tác chiến lược quan trọng về tư vấn, đào tạo, triển khai chuyển đổi số của các tập đoàn, tổ chức hàng đầu trên thế giới và tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực.
Xem thêm

Viễn thông

Chúng tôi không ngừng đầu tư, triển khai và tích hợp ngày càng nhiều các dịch vụ giá trị gia tăng trên cùng một đường truyền Internet và kiến tạo hệ sinh thái truyền thông số.
Xem thêm

Giáo dục

Là thương hiệu giáo dục có tầm ảnh hưởng quốc tế, Tổ chức Giáo dục FPT đã mở rộng đầy đủ các cấp học góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường.
Xem thêm

Công ty thành viên

10 công ty thành viên với các lĩnh vực kinh doanh đặc trưng là thành tố quan trọng cấu thành hệ sinh thái FPT, khẳng định sức mạnh tổng thể của FPT.
Xem thêm

Tại ngày

FPT

volume