Tiên phong trong các
xu hướng công nghệ mới

Là công ty tiên phong trong các xu hướng công nghệ mới, đặc biệt là các công nghệ lõi của cuộc cách mạng 4.0, FPT đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội từ thị trường toàn cầu để phát triển hệ sinh thái nền tảng, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ Made by FPT giúp thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp, tổ chức trên thế giới.

Với mạng lưới các công ty con và công ty liên kết tại Việt Nam và trên toàn cầu, chúng tôi luôn sát cánh cùng các tổ chức, doanh nghiệp để nghiên cứu phát triển và cung cấp các giải pháp, dịch vụ tối ưu nhất.

banner

Giải pháp công nghệ

FPT cung cấp các giải pháp và dịch vụ để giúp doanh nghiệp thay đổi hoàn toàn cách thức quản trị, vận hành, kinh doanh, và sản xuất.

background XEM THÊM

Dịch vụ công nghệ
thông tin

FPT Software
FPT Software cung cấp các giải pháp công nghệ đẳng cấp thế giới giúp các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn cầu tối ưu chuyển đổi số để vượt qua thách thức và nắm bắt cơ hội trong kinh doanh. Khách hàng của FPT Software hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như hàng không/vũ trụ, ô tô, tài chính ngân hàng, vận tải và tiện ích.

Dịch vụ công nghệ
thông tin

FPT Software
FPT Software cung cấp các giải pháp công nghệ đẳng cấp thế giới giúp các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn cầu tối ưu chuyển đổi số để vượt qua thách thức và nắm bắt cơ hội trong kinh doanh. Khách hàng của FPT Software hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như hàng không/vũ trụ, ô tô, tài chính ngân hàng, vận tải và tiện ích.
background XEM THÊM

Giải pháp theo ngành

FPT IS
FPT IS là đối tác song hành giúp đưa công nghệ trở thành lợi thế cạnh tranh và bứt phá tăng trưởng trong rộng khắp các lĩnh vực của nền kinh tế. Công ty phát triển hệ sinh thái giải pháp Made by FPT IS đa dạng, đồng thời thiết kế, cung cấp và triển khai hầu hết những hệ thống công nghệ thông tin tổng thể cho các tổ chức, giữ vai trò xương sống của nền kinh tế như tài chính công, ngân hàng, viễn thông, y tế...

Giải pháp theo ngành

FPT IS
FPT IS là đối tác song hành giúp đưa công nghệ trở thành lợi thế cạnh tranh và bứt phá tăng trưởng trong rộng khắp các lĩnh vực của nền kinh tế. Công ty phát triển hệ sinh thái giải pháp Made by FPT IS đa dạng, đồng thời thiết kế, cung cấp và triển khai hầu hết những hệ thống công nghệ thông tin tổng thể cho các tổ chức, giữ vai trò xương sống của nền kinh tế như tài chính công, ngân hàng, viễn thông, y tế...
background XEM THÊM

Tư vấn chuyển đổi số

FPT Digital
FPT Digital cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược chuyển đổi số toàn diện, góp phần giúp các doanh nghiệp và tổ chức từng bước xây dựng nguồn lực, khám phá các giá trị mới, và tạo ra mô hình kinh doanh hiệu quả hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Tư vấn chuyển đổi số

FPT Digital
FPT Digital cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược chuyển đổi số toàn diện, góp phần giúp các doanh nghiệp và tổ chức từng bước xây dựng nguồn lực, khám phá các giá trị mới, và tạo ra mô hình kinh doanh hiệu quả hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
background XEM THÊM

AI & Điện toán
đám mây

FPT Smart Cloud
FPT Smart Cloud cung cấp các giải pháp toàn diện về Trí tuệ nhân tạo (AI) và Điện toán đám mây tại Việt Nam, thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số, kết hợp thông minh giữa người và máy, tạo ra bước đột phá và tối ưu trong hiệu suất vận hành của mọi doanh nghiệp.

AI & Điện toán
đám mây

FPT Smart Cloud
FPT Smart Cloud cung cấp các giải pháp toàn diện về Trí tuệ nhân tạo (AI) và Điện toán đám mây tại Việt Nam, thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số, kết hợp thông minh giữa người và máy, tạo ra bước đột phá và tối ưu trong hiệu suất vận hành của mọi doanh nghiệp.
background XEM THÊM

Nền tảng quản trị
doanh nghiệp

Base.vn
Base.vn cung cấp nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện: Công việc - Thông tin - Nhân sự - Tài chính; đồng thời chia sẻ tri thức và đồng hành triển khai cùng các doanh nghiệp để gia tăng hiệu suất công việc, tối ưu chi phí và tạo đà tăng trưởng.

Nền tảng quản trị
doanh nghiệp

Base.vn
Base.vn cung cấp nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện: Công việc - Thông tin - Nhân sự - Tài chính; đồng thời chia sẻ tri thức và đồng hành triển khai cùng các doanh nghiệp để gia tăng hiệu suất công việc, tối ưu chi phí và tạo đà tăng trưởng.
background XEM THÊM

Hệ sinh thái công nghệ Made-by-FPT

Hệ sinh thái công nghệ Made by FPT được phát triển dựa trên các nền tảng công nghệ lõi gồm AI, Blockchain, Cloud, IoT và Lowcode, giúp doanh nghiệp, tổ chức đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, gia tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, tận dụng tối đa nguồn lực.

Hệ sinh thái công nghệ Made-by-FPT

Hệ sinh thái công nghệ Made by FPT được phát triển dựa trên các nền tảng công nghệ lõi gồm AI, Blockchain, Cloud, IoT và Lowcode, giúp doanh nghiệp, tổ chức đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, gia tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, tận dụng tối đa nguồn lực.

Lý do đồng hành cùng chúng tôi

Với năng lực công nghệ toàn diện, FPT tự tin trở thành đối tác hoàn hảo cho quá trình chuyển đổi số của các tổ chức, doanh nghiệp.

icon

năm kinh nghiệm

icon

quốc gia và
vùng lãnh thổ

icon

kỹ sư, chuyên gia công nghệ

icon

giải pháp công nghệ Made-by-FPT