Kết quả kinh doanh theo quý

Kết quả kinh doanh năm 2022

Bản PDF
Bản PDF

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2022
 

Bản PDF

Thông cáo báo chí

FPT Software sẽ xây dựng trung tâm công nghệ rộng 15,25 ha tại Quy Nhơn