Kết quả kinh doanh theo quý

Kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2023

Bản PDF
Bản PDF

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2023
 

Bản PDF

Thông cáo báo chí

FPT trở thành cổ đông chiến lược của Top 10 công ty AI toàn cầu