• Giá cổ phiếu
  • Thông tin chi tiết cổ phiếu
  • Lịch sử trả cổ tức

Công ty cổ phần FPT (Mã CK: FPT)

Cập nhật ngày:
Giá đóng cửa:
Thay đổi giá:
% Thay đổi giá:
Khối lượng:

Diễn biến Giá cổ phiếu

GIÁ ĐÓNG CỬA (NGHÌN VNĐ)

KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH (CỔ PHIẾU)

1 năm

Tất cả
1 ngày
5 ngày
1 tháng
6 tháng
1 năm
3 năm
5 năm

Thông tin chi tiết cổ phiếu

Loại cổ phần

Tại ngày 24/08/2022
Cổ phiếu quỹ 0
Cổ phiếu phổ thông 1.269.968.875
Tổng 1.269.968.875

Cơ cấu cổ đông

Tại ngày 24/08/2022
Đơn vị sở hữu Tỷ lệ Số cổ phần
Nhà nước (SCIC) 5,75% 73.032.619
Cổ đông nội bộ khác 10,73% 136.269.472
Các cổ đông trong nước khác 34,52% 438.393.815
Cổ đông nước ngoài 49% 622.272.969
{"title":"","data":[{"value":5.75,"name":"Nhà nước (SCIC)"},{"value":10.73,"name":"Cổ đông nội bộ khác"},{"value":34.52,"name":"Các cổ đông trong nước khác"},{"value":49.0,"name":"Cổ đông nước ngoài"}]}

Thông tin chung về chứng khoán niêm yết

Tên đầy đủ

Công ty Cổ phần FPT

Tên viết tắt

FPT Corp.

Địa chỉ

Số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại

84 24 73007300

Fax

84 24 37687410

Email

[email protected]

Website

http://www.fpt.com.vn/

Vốn điều lệ

12.699.688.750.000 Đồng

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty Cổ phần FPT

Mã chứng khoán

FPT

Mã ISIN

VN000000FPT1

Loại chứng khoán

Cổ phiếu phổ thông và Cổ phiếu ưu đãi

Mệnh giá

10,000 Đồng

Thị trường giao dịch

HOSE

Lịch sử trả cổ tức

Năm Ngày chốt Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt (%/mệnh giá) Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu (%/Cổ phiếu) Ghi chú
2021 13/06/2022 10% 20% Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
16/08/2021 10%
2020 01/06/2021 15% Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
01/06/2021 10%
17/08/2020 10%
2019 13/05/2020 15% Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
13/05/2020 10%
15/08/2019 10%
2018 19/05/2019 10%
16/08/2018 10%
19/05/2018 10% Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
2017 24/08/2018 15% Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
27/05/2018 15%
17/08/2017 10%
2016 25/05/2017 15% Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
25/05/2017 10%
22/08/2016 10%
2015 29/05/2016 15% Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
29/05/2016 10%
10/08/2015 10%
2014 31/05/2015 15% Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
31/05/2015 10%
21/08/2014 10%
2013 08/05/2014 25% Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 4:1
08/05/2014 15%
18/08/2013 15%
2012 06/12/2012 10%
28/08/2012 10%
2011 16/05/2012 10%
16/05/2012 25% Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 4:1
28/09/2011 10%
2010 08/05/2011 5%
12/08/2010 10%
2009 12/05/2010 33.3% Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 3:1
15/12/2009 15%
07/06/2009 10%
2008 10/11/2008 16%
10/11/2008 50% Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
29/07/2008 10%
2007 22/04/2008 10%
09/10/2007 20%
25/07/2007 6%
2006 22/05/2007 50% Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
07/03/2007 6%
29/08/2006 6%
2005 19/05/2006 52%
17/02/2008 15%
2004 25/07/2005 61%
11/01/2005 20%
2003 06/05/2014 66%
2002 14/02/2003 1.6%
14/02/2003 50%

Tại ngày

FPT

volume