3 năm liên tiếp FPT được vinh danh Top 5 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất

Không chỉ tuân thủ tất cả các quy định trọng yếu của pháp luật có liên quan đến quản trị công ty nói chung cũng như các quy định đối với công ty niêm yết, hoạt động quản trị của FPT đã tiệm cận các chuẩn mực của khung quản trị công ty khu vực ASEAN.

07/12/2020

FPT vừa được vinh danh trong Top 5 Doanh nghiệp Quản trị công ty (QTCT) tốt nhất năm 2020 - Nhóm vốn hóa lớn tại Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết và Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2020 do Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Báo Đầu tư Chứng khoán và Công ty Dragon Capital tổ chức.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp FPT được vinh danh trong danh sách Top 5 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất.

Bộ tiêu chí đánh giá Quản trị công ty năm nay tiếp tục có sự đổi mới, nâng cao dần các tiêu chuẩn quản trị, được xây dựng dựa trên nguyên tắc Quản trị công ty của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), khung quản trị công ty của các nước ASEAN, với các câu hỏi có điều chỉnh cho phù hợp với các quy định hiện hành về QTCT và tình hình thực tế của doanh nghiệp Việt Nam.

Nội dung đánh giá Quản trị công ty không chỉ dựa trên Báo cáo thường niên (BCTN) mà còn đánh giá các nguồn công bố thông tin chính thống khác của doanh nghiệp niêm yết như website, các công bố thông tin định kỳ, bất thường…

Năm thứ 3 liên tiếp FPT được vinh danh trong danh sách Top 5 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất.

Không chỉ tuân thủ tất cả các quy định trọng yếu của pháp luật có liên quan đến quản trị công ty nói chung cũng như các quy định đối với công ty niêm yết, hoạt động quản trị của FPT đã tiệm cận các chuẩn mực của khung quản trị công ty khu vực ASEAN.

Chiếu theo các tiêu chí của OECD và khung quản trị công ty khu vực ASEAN, hoạt động quản trị của FPT luôn đảm bảo 5 vấn đề trọng yếu gồm: đối xử bình đẳng với cổ đông; đảm bảo tất cả các quyền của cổ đông; đảm bảo quyền và vai trò của các bên liên quan; công bố và minh bạch thông tin; tăng cường trách nhiệm của Hội đồng quản trị đối với cổ đông.

Theo đánh giá từ Ban tổ chức, quản trị công ty tốt giúp các doanh nghiệp đảm bảo hoạt động kinh doanh tốt hơn.

Hiện dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu nhưng nhờ chủ động đối ứng phó và khai thác các cơ hội kinh doanh từ thị trường, kết thúc 10 tháng đầu năm 2020, doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) của FPT đạt 23.635 tỷ và 4.349 tỷ, tăng 7,4% và 8,9% so với cùng kỳ. Doanh thu chuyển đổi số đạt 2.704 tỷ, tăng 38% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ như Điện toán đám mây, Vạn vật Kết nối Internet, và Low code.

Năm 2020 là năm thứ ba diễn ra cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu. Cuộc bình chọn mỗi năm sẽ thảo luận sâu sắc hơn về tình hình Quản trị công ty của Ban Lãnh đạo cấp cao với một bộ tiêu chí riêng hướng đến tiêu chuẩn quốc tế nhằm gia tăng thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các doanh nghiệp, nâng tầm thị trường chứng khoán Việt Nam.