FPT đứng trong Top 100 công ty đại chúng lớn nhất

Lần đầu tiên, Forbes Việt Nam chính thức công bố danh sách “100 công ty đại chúng lớn nhất” dựa trên phương pháp xếp hạng Global 2000 của Forbes. FPT đứng trong Top 30 của danh sách này.

31/12/2019

Lần đầu tiên, Forbes Việt Nam chính thức công bố danh sách “100 công ty đại chúng lớn nhất” dựa trên phương pháp xếp hạng Global 2000 của Forbes. FPT đứng trong Top 30 của danh sách này.

Dựa trên phương pháp xếp hạng danh sách Global 2000 (2.000 công ty lớn nhất toàn cầu) của Forbes (Mỹ), Forbes Việt Nam tập hợp danh sách các công ty đại chúng bao gồm các công ty cổ phần có trên 100 cổ đông chưa niêm yết và các công ty niêm yết tại HSX, HNX và UPCoM. Dựa trên danh sách này, Forbes tập hợp số liệu tài chính về tổng doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản và giá trị vốn hóa theo báo cáo tài chính kiểm toán thường niên gần nhất - năm 2018.

Năm 2018, FPT đạt doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) của FPT lần lượt đạt 23.214 tỷ đồng và 3.852 tỷ đồng, tương đương 106% và 111% kế hoạch cả năm. Tổng tài sản đạt 29.757 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Giá trị vốn hóa đạt 38.730 tỷ đồng. Vốn hóa các doanh nghiệp niêm yết chốt mức giá đóng cửa ngày 13.12.2019; vốn hóa doanh nghiệp chưa niêm yết xác định bằng cách lấy số cổ phần nhân với P/E trung bình của các doanh nghiệp niêm yết cùng ngành. Kế tiếp, chấm điểm các doanh nghiệp trên bốn chỉ tiêu tài chính. Tổng điểm cuối cùng xác định vị trí thứ hạng của các công ty trong danh sách. Danh sách có sự tính toán định lượng của công ty Chứng khoán Bản Việt.

FPT đứng trong Top 30 của Danh sách 100 Công ty đại chúng lớn nhất do Forbes lần đầu tiên công bố

Khác với danh sách “50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất” (đối tượng là các doanh nghiệp niêm yết tại HSX và HNX) công bố vào tháng 6 hằng năm nhấn mạnh đến hiệu quả và tăng trưởng, danh sách “100 công ty đại chúng lớn nhất” mở rộng phạm vi tới các doanh nghiệp giao dịch trên UPCoM và công ty đại chúng chưa niêm yết.

Theo thống kê của Forbes Việt Nam, sàn HSX có 65 đại diện, UPCoM có 23 đại diện, HNX có 7 đại diện, còn lại là các doanh nghiệp đại chúng chưa niêm yết.