FPT IS khởi động dự án FPT.iHRP cho Bảo hiểm Quân đội

Dự án giúp MIC tối ưu hóa công tác quản lý và nâng cao hiệu quả khai thác thông tin nhân sự, góp phần mang lại những giá trị mới trong công tác quản trị, hoạt động kinh doanh, nắm bắt thời cơ, tạo đà đột phá trong giai đoạn phát triển mới.

13/01/2021

Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT IS - đơn vị thành viên của Tập đàon FPT) vừa khởi động Dự án triển khai phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương FPT.iHRP cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC).

Dự án giúp MIC tối ưu hóa công tác quản lý và nâng cao hiệu quả khai thác thông tin nhân sự, góp phần mang lại những giá trị mới trong công tác quản trị, hoạt động kinh doanh, nắm bắt thời cơ, tạo đà đột phá trong giai đoạn phát triển mới.

Trong vòng 20 tuần, FPT IS sẽ triển khai cho MIC 6 phân hệ thuộc FPT.iHRP bao gồm: Phân hệ Quản trị hệ thống, Phân hệ Quản lý nhân sự, Phân hệ Đào tạo, Phân hệ Dịch vụ cá nhân, và Phân hệ Đánh giá và Phân hệ Tuyển dụng.

Dự án tiền đề để MIC tiếp tục triển khai các hệ thống công nghệ khác phục vụ quản trị và kinh doanh sản xuất

“Dự án này đối với chúng tôi có ý nghĩa đặc biệt vì MIC là đơn vị đầu tiên triển khai phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương theo 2 giai đoạn. Đây là tiền đề để MIC tiếp tục triển khai các hệ thống công nghệ khác phục vụ quản trị và kinh doanh sản xuất” - Giám đốc khối Nhân sự MIC Nguyễn Thị Thúy Hòa nhận định. Bà Hòa cũng đánh giá cao năng lực và uy tín của FPT trong các dự án chuyển đổi số. “FPT là thương hiệu Công nghệ Thông tin hàng đầu Việt Nam khi sở hữu nhiều sản phẩm chất lượng, góp phần giúp các doanh nghiệp tham gia vào công cuộc Chuyển đổi số một cách tối ưu nhất. Năng lực và uy tín này của FPT đã được kiểm chứng trong các dự án CNTT, đặc biệt là các dự án cho Ngân hàng TMCP Quân đội”, bà Hòa nói.

Là lần đầu tiên hợp tác với MIC, FPT IS kỳ vọng dự án này sẽ là một cột mốc lớn, đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa FPT và MIC về dài hạn và mở ra nhiều cơ hội hợp tác tiếp theo giữa hai bên.