FPT IS triển khai công cụ tính toán tài sản rủi ro cho ABBANK

Dự án Hệ thống tính toán tài sản có rủi ro (RWA) do FPT IS triển khai cùng PwC Việt Nam, nhằm đem lại công cụ tính toán CAR hiệu quả cho Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) với việc tối ưu tài sản chịu rủi ro.

20/12/2019

Dự án Hệ thống tính toán tài sản có rủi ro (RWA) do FPT IS triển khai cùng PwC Việt Nam, nhằm đem lại công cụ tính toán CAR hiệu quả cho Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) với việc tối ưu tài sản chịu rủi ro.

Sự kiện vận hành chính thức dự án diễn ra ngày 19/12 tại Hà Nội. Dự án RWA được triển khai với 2 cấu phần: tư vấn phương pháp luận với sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn PwC Việt Nam và cấu phần đầu tư Hệ thống tính toán hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) do FPT IS triển khai.

Được khởi động ngày 14/1, đây là dự án nhà Hệ thống triển khai phần mềm của Oracle, đem lại công cụ tính toán CAR hiệu quả cho ngân hàng với việc tối ưu tài sản chịu rủi ro. Kết quả tính toán và vận hành hệ thống đảm bảo tuân thủ Thông tư 41 đã được Kiểm toán nội bộ đánh giá độc lập từ ngày 15/11 - 15/12.

Đại diện FPT IS, PwC và ABBANK tại buổi lễ golive hệ thống RWA

Phát biểu tại buổi lễ vận hành, Chủ tịch FPT IS Dương Dũng Triều nhấn mạnh: “Trong lộ trình đưa ABBANK trở thành ngân hàng chuyên nghiệp, tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước, FPT IS vinh dự là đơn vị triển khai hệ thống RWA với phần mềm của Oracle, mang lại công cụ tính toán CAR hiệu quả và tối ưu hóa tài sản chịu rủi ro”.

Việc triển khai dự án RWA là bước đi mang tính chiến lược giúp ABBANK nâng cao hiệu quả lợi nhuận và năng lực quản trị rủi ro của ngân hàng, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho toàn bộ quá trình phát triển hoạt động kinh doanh và thúc đẩy lộ trình triển khai Basel II của ABBANK. Sự kiến cũng đánh dấu cột mốc ABBANK đã hoàn tất nền móng đầu tiên trong lộ trình tuân thủ Basel, và sẵn sàng cho việc tuân thủ Thông tư 41 của Ngân hàng Nhà nước từ ngày 1/1/2020.

PTGĐ ABBANK Phạm Thị Hiền cho biết sự hỗ trợ đồng hành liên tục trong hơn một năm qua từ đơn vị tư vấn PwC và đơn vị triển khai hệ thống FPT IS là yếu tố quan trọng để hệ thống vận hành thành công.

FPT IS cũng là đơn vị đã thực hiện việc triển khai hệ thống tính toán rủi ro an toàn vốn cho nhiều ngân hàng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, công ty hiện tiên phong và đầu tư phát triển các giải pháp chuyển đổi số ngân hàng, giúp các ngân hàng đạt được những bước tiến vượt trội ở cả 3 lĩnh vực: nâng cao hiệu quả hoạt động; nâng cao trải nghiệm khách hàng và mở rộng các mô hình kinh doanh mới.