FPT IS xây dựng hệ thống dự phòng cho Trung tâm Internet Việt Nam

FPT IS vừa ký hợp đồng "Xây dựng hệ thống dự phòng ứng cứu sự cố mạng, dịch vụ DNS quốc gia" cho Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC). Hệ thống khi đi vào hoạt động sẽ giảm tối đa các sự cố có thể xảy ra đối với dịch vụ DNS quốc gia.

26/09/2017

FPT IS vừa ký hợp đồng "Xây dựng hệ thống dự phòng ứng cứu sự cố mạng, dịch vụ DNS quốc gia" cho Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC).

Hệ thống khi đi vào hoạt động sẽ đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn và có tính bảo mật, an toàn cao nhất cho Trung tâm Internet Việt Nam, giảm tối đa các sự cố có thể xảy ra đối với dịch vụ DNS quốc gia. 

DNS (Domain Name System) là hệ thống xác định địa chỉ cho Internet. Hầu như bất kỳ thứ gì tương tác với Internet (ví dụ: máy tính, thiết bị di động, máy tính xách tay, máy ATM và thiết bị đầu cuối POS) đều dựa vào các dịch vụ DNS để trao đổi thông tin.

DNS sử dụng các máy chủ chuyên biệt để dịch (hoặc phân giải) các tên như www.verisigninc.com thành địa chỉ dạng số cho phép dữ liệu và thông tin đến được đích của nó. Tất cả ứng dụng Internet - từ trang web, email, mạng xã hội và ngân hàng trực tuyến đến Voice over Internet Protocol (VoIP), chia sẻ tập tin, và video theo yêu cầu - đều phụ thuộc vào tính chính xác và toàn vẹn của bản dịch này. Nếu không có DNS, Internet không thể hoạt động. DNS không thể thiếu trong cơ sở hạ tầng quan trọng của một quốc gia, các hoạt động kinh doanh trực tuyến và các giao dịch tài chính, và tất cả giao tiếp dựa trên Internet.