FPT lọt nhóm công ty có lợi nhuận tốt nhất năm 2017

Trong Top 10 ngành có lợi nhuận trước thuế bình quân lớn nhất theo bảng xếp hạng Profit500, ngành Viễn thông, tin học, công nghệ và ngành Bán lẻ được nhiều chuyên gia nhận định sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh và triển vọng đầu tư trong thời gian tới.

19/10/2017

Ngày 17/10, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp Vietnamnet công bố bảng xếp hạng Profit500 - Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất năm 2017. Theo bảng xếp hạng này, FPT đứng trong Top 10 công ty có lợi nhuận tốt nhất năm 2017.

Danh sách và thứ hạng doanh nghiệp trong bảng xếp hạng được đánh giá khách quan, độc lập dựa trên việc tính điểm trọng số, với các tiêu chí chính là Các chỉ số phản ánh khả năng sinh lời( ROA, ROE, ROR); Lợi nhuận trước thuế; và Doanh thu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó uy tín của doanh nghiệp trên truyền thông; quy mô sử dụng lao động cũng là những chỉ tiêu tham chiếu quan trọng đánh giá hiện trạng sức mạnh và triển vọng mỗi doanh nghiệp theo từng khía cạnh.

Trong bảng xếp hạng năm nay, ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản có số doanh nghiệp xuất hiện nhiều nhất (chiếm 17,4%), tiếp đó là ngành tài chính (11,4%) và ngành thực phẩm, đồ uống (10%). Ngành viễn thông, tin học công nghệ tuy chiếm phần nhỏ trong bảng xếp hạng (3,6%) nhưng được đánh giá là sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh và triển vọng đầu tư trong thời gian tới.

Năm 2016, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 40.545 tỷ đồng, tăng 1,4% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) tăng 6% so với năm trước, đạt 3.014 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.576 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 23,8%.

Kết thúc 8 tháng năm 2017, doanh thu hợp nhất đạt 27.340 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 100% kế hoạch lũy kế 8 tháng. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 1.992 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, tương đương 100% kế hoạch lũy kế. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.697 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.