FPT Software hợp tác với Rqeem thúc đẩy chuyển đổi số tại Ả Rập Saudi

30/10/2023

FPT Software (Công ty thành viên của FPT) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Rqeem, nhà cung cấp giải pháp doanh nghiệp hàng đầu tại Ả Rập Saudi.

FPT Software hợp tác với Rqeem thúc đẩy chuyển đổi số tại Ả Rập Saudi

Ủy ban Hoàng gia Jubail và Yanbu (The Royal Commission for Jubail and Yanbu) thành lập Công ty Rqeem vào giữa năm 2021. Rqeem được xem như một tổ chức công nghệ hỗ trợ và cho phép các nhà đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp só hóa và ứng dụng các công nghệ của cuộc cách mạng 4.0 cũng như hậu thuẫn cho việc chuyển đổi các tiêu chuẩn vận hành xuất sắc và công nghệ tiên tiến hướng đến các ngành công nghiệp thông minh. 

Biên bản ghi nhớ này là nền tảng quan trọng thúc đẩy hai bên hợp tác và khám phá các cơ hội kinh doanh cùng có lợi trong lĩnh vực chuyển đổi số, đặc biệt tập trung vào việc tăng cường cung cấp dịch vụ cho đa dạng các lĩnh vực công nghiệp.

Thông qua quan hệ đối tác này, FPT Software cam kết cung cấp các giải pháp kỹ thuật số và dịch vụ CNTT đẳng cấp thế giới để hỗ trợ hành trình chuyển đổi kỹ thuật số của Ả Rập Saudi trên nhiều lĩnh vực, bao gồm sản xuất thông minh và thành phố thông minh.

Ông Frank Bignone, Giám đốc Chuyển đổi số toàn cầu của FPT Software, chia sẻ, thỏa thuận hợp tác này góp phần nhấn mạnh hơn nữa cam kết của Công ty vào khu vực Trung Đông - khu vực tăng trưởng cao. Với quy mô hơn 30.000 nhân sự trên toàn cầu, Công ty có thể có những đóng góp quan trọng vào tầm nhìn 2030 cũng như nâng cao năng lực cốt lõi của Ả Rập Saudi. “Chúng tôi tự tin có thể đáp ứng các nhu cầu và hỗ trợ triển khai các sáng kiến chuyển đổi số đầy tham vọng của đa dạng các lĩnh vực tại khu vực Trung Đông”, ông Frank Bignone nhấn mạnh. 

Với chỗ đứng vững chắc ở khu vực Trung Đông, FPT Software sẵn sàng thúc đẩy sự thay đổi mang tính chuyển đổi, tận dụng chuyên môn và nguồn lực toàn cầu để hỗ trợ các sáng kiến chuyển đổi số đầy tham vọng của Ả Rập Saudi trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm dịch vụ tài chính, khu vực công, năng lượng, hàng không, du lịch, sản xuất thông minh và thành phố thông minh.