Lợi nhuận trước thuế 4 tháng đầu năm 2018 tăng 34%

Kết thúc 4 tháng đầu năm, FPT ghi nhận doanh thu đạt 6.526 tỷ đồng, tương đương 106% kế hoạch lũy kế, lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 1.094 tỷ đồng, tương đương 118% kế hoạch lũy kế.

23/05/2018

Kết thúc 4 tháng đầu năm, FPT ghi nhận doanh thu đạt 6.526 tỷ đồng, tương đương 106% kế hoạch lũy kế, lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 1.094 tỷ đồng, tương đương 118% kế hoạch lũy kế. So với cùng kỳ, doanh thu và LNTT tăng lần lượt 22% và 34% trong điều kiện so sánh tương đương (Năm 2017 hợp nhất kết quả kinh doanh của FPT Retail và Synnex FPT theo phương pháp vốn chủ sở hữu đối với công ty liên kết). Trong điều kiện so sánh với số liệu thực tế cùng kỳ năm 2017 (Năm 2017 hợp nhất toàn bộ FPT Retail và Synnex FPT), doanh thu giảm 50% và LNTT tăng 21% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 919 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 25%, đạt 726 tỷ đồng và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.367 VNĐ, tăng 24%. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận đạt 16,8%, bằng 2,4 lần so với cùng kỳ.

Kết quả hoạt động các khối kinh doanh chính

Khối Công nghệ ghi nhận doanh thu và LNTT đạt lần lượt 3.433 tỷ đồng và 369 tỷ đồng, tăng tương ứng 28% và 36% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu trong 4 tháng đầu năm 2018 đạt 2.268 tỷ đồng, tăng 27%. Lợi nhuận trước thuế trong kỳ đạt 336 tỷ đồng, tăng 25%.

Khối Viễn thông ghi nhận doanh thu tăng 15%, đạt 2.709 tỷ đồng, trong khi đó LNTT đạt 455 tỷ đồng, tăng 12%.

Thị trường nước ngoài tăng 33% lợi nhuận

Toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT. Kết thúc 4 tháng đầu năm, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả tích cực với 2.453 tỷ đồng doanh thu, tăng 25% và 378 tỷ đồng LNTT, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Hiện doanh thu từ thị trường nước ngoài đóng góp 38% tổng doanh thu toàn Tập đoàn, tăng 22% so với cùng kỳ.