Lợi nhuận trước thuế Quý 1 năm 2018 tăng 34%

Kết thúc quý 1 năm 2018, FPT ghi nhận doanh thu đạt 4.751 tỷ đồng, tương đương 104% kế hoạch lũy kế, lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 781 tỷ đồng, tương đương 118% kế hoạch lũy kế.
 

26/04/2018

Kết thúc quý 1 năm 2018, FPT ghi nhận doanh thu đạt 4.751 tỷ đồng, tương đương 104% kế hoạch lũy kế, lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 781 tỷ đồng, tương đương 118% kế hoạch lũy kế. So với quý 1 năm 2017, doanh thu và LNTT tăng lần lượt 22% và 34% trong điều kiện so sánh tương đương (Năm 2017 hợp nhất kết quả kinh doanh của FPT Retail và Synnex FPT theo phương pháp vốn chủ sở hữu đối với công ty liên kết). Trong điều kiện so sánh với số liệu thực tế cùng kỳ năm 2017 (Năm 2017 hợp nhất toàn bộ FPT Retail và Synnex FPT), doanh thu giảm 51% và LNTT tăng 21% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 653 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 23%, đạt 509 tỷ đồng và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 959 đồng tăng 23%. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận đạt 16,4%, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ.

Kết quả hoạt động các khối kinh doanh chính

Khối Công nghệ ghi nhận doanh thu và LNTT đạt lần lượt 2.453 tỷ đồng và 250 tỷ đồng, tăng tương ứng 27% và 37% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực Xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu trong quý 1 đạt 1.675 tỷ đồng, tăng 28%. Lợi nhuận trước thuế trong kỳ đạt 235 tỷ đồng, tăng 24%.

Trong quý 1 năm 2018, FPT tiếp tục ký hợp đồng phần mềm cho giai đoạn tiếp theo (giai đoạn 2018-2024) trị giá hơn 100 triệu USD với innogy SE (thuộc Tập đoàn RWE) - hợp đồng có giá trị lớn nhất trong lịch sử 30 năm của FPT. FPT sẽ cung cấp các giải pháp trên nền tảng công nghệ SAP, IoT và các nền tảng chuyển đổi số cho innogy SE.

Khối Viễn thông ghi nhận doanh thu tăng 15%, đạt 2.009 tỷ đồng, trong khi đó LNTT đạt 339 tỷ đồng, tăng 15%.

Thị trường nước ngoài tăng 36% lợi nhuận

Toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT. Kết thúc quý 1 năm 2018, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả khả quan với 1.827 tỷ đồng doanh thu, tăng 29% và 272 tỷ đồng LNTT, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Với hướng đi tập trung vào chuyển đổi số, doanh thu chuyển đổi sổ của FPT tại thị trường nước ngoài đạt 367 tỷ đồng, tăng 40%, chiếm 22% tổng doanh thu xuất khẩu phần mềm.