CEO FPT IS trúng cử Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam

09/01/2023

Hội Tin học Việt Nam (VAIP) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2023 – 2028, với sự tham dự của 154 đại biểu đại diện cho cộng đồng các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy, quản lý, kinh doanh, phổ biến và ứng dụng CNTT-TT (ICT) trên cả nước vào ngày 6/1, tại Hà Nội.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng Giám đốc FPT IS đã vinh dự được bầu làm Phó Chủ tịch VAIP nhiệm kỳ 2023 – 2028. Với kinh nghiệm gần 20 năm làm việc, nghiên cứu trong lĩnh vực CNTT, ông Minh tin tưởng cương vị mới sẽ mở ra nhiều cơ hội cho FPT IS trong việc đóng góp cho sự phát triển của tiến trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần thực hiện các mục tiêu, định hướng của VAIP. “Trong thời gian tới, FPT IS hy vọng sẽ tiếp tục trở thành cầu nối gắn kết các lĩnh vực kinh doanh, thực hiện hóa mục tiêu đưa công nghệ trở thành lợi thế kinh doanh tại nhiều doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế số tại Việt Nam”, ông Minh chia sẻ.

CEO FPT IS trung cu Pho Chu tich Hoi tin hoc

 Ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng Giám đốc FPT IS (Thứ ba từ trái qua) đã vinh dự được bầu làm Phó Chủ tịch VAIP nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Kết nối kinh doanh cũng là một trong các vấn đề được đặt ra trong định hướng cho nhiệm kỳ IX của VAIP. Để giải quyết bài toán này trong bối cảnh mới, lãnh đạo VAIP cùng Ban chấp hành nhận định sẽ tiếp tục duy trì thế mạnh chuyên môn, tạo tiền đề để thích ứng với xu thế phát triển công nghệ để góp phần đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh theo hướng thiết thực và hiệu quả.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã phát biểu chỉ đạo Đại hội. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn Hội Tin học Việt Nam hãy nhớ cái gốc của mình. “Chúng ta nhớ về người chủ tịch đầu tiên, Chủ tịch sáng lập Hội Tin học Việt Nam - GS.TS khoa học Phan Đình Diệu. Nhớ về mục tiêu ban đầu của Hội là tập hợp lực lượng để góp phần đẩy mạnh các hoạt động về CNTT-TT phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và khoa học công nghệ tại Việt Nam. Nhớ về phương châm hoạt động của Hội là “Đoàn kết - Hợp tác vì sự phát triển CNTT-TT Việt Nam”.

Bộ trưởng khẳng định, “bất kỳ ai, bất kỳ tổ chức nào muốn đi xa thì cũng phải nhớ lấy và giữ lấy sứ mệnh ban đầu, giá trị cốt lõi ban đầu. Mỗi thế hệ đều phải kế thừa quá khứ và mở ra tương lai và kể được câu chuyện của thế hệ mình. Nhưng không quên sứ mệnh ban đầu”.

Ông Bùi Mạnh Hải, Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam nhiệm kỳ mới nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Tin học Việt Nam không ngừng phát triển lớn mạnh cả về tổ chức và nội dung các hoạt động. Nhiều hội viên của Hội đã tích cực hoạt động, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển công nghệ thông tin và truyền thông.

Hội Tin học Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò và vị trí xã hội nghề nghiệp của mình. Ban chấp hành nhiệm kỳ VIII đã hoàn thành đa số mục tiêu theo các Chương trình hành động cụ thể từng năm. Tuy nhiên, còn một số mục tiêu vẫn chưa thực hiện được.

Trong giai đoạn phát triển mới (2023 - 2028), với phương châm “Đoàn kết - Hợp tác - Hội nhập và Phát triển”, Hội Tin học Việt Nam kiên quyết thực hiện và giải quyết các nhiệm vụ còn tồn tại và các góp ý được nhất trí cao tại Đại hội IX; hoàn thiện công tác tổ chức và chuyên nghiệp hoá các hoạt động của Hội; xây dựng, hoàn thiện định hướng phát triển công tác, hoạt động hội.