Đạt chuẩn kiểm định chất lượng, ĐH FPT chính thức tự chủ mở ngành

Hoàn thành việc kiểm định chất lượng, ĐH FPT trở thành trường thứ 5 đạt chuẩn theo bộ tiêu chuẩn đánh giá mới, chính thức tự chủ trong việc mở ngành và liên kết đào tạo.

14/08/2019

Để hoàn thành quy trình kiểm định này, ĐH FPT đã thực hiện kiểm định với bộ 25 tiêu chuẩn gồm 111 tiêu chí, được phân làm 4 mục: Đảm bảo chất lượng về chiến lược, Đảm bảo chất lượng về hệ thống, Đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng và Kết quả hoạt động.

Chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục ĐH mới có các thay đổi đáng kể so với chuẩn kiểm định trước đó, bám sát chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục ĐH quốc tế. Nhờ đó, việc kiểm định theo tiêu chuẩn mới không chỉ giúp đánh giá chất lượng các cơ sở đào tạo ĐH, mà còn đóng vai trò định hướng giúp các trường có một khung tiêu chuẩn để tham chiếu và thực hiện các chiến lược nhằm nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế.

Với kết quả kiểm định chất lượng được công nhận, theo quy định của Luật giáo dục ĐH sửa đổi năm 2018, ĐH FPT chính thức được quyền tự chủ trong các việc mở ngành, xác định chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện các chương trình liên kết đào tạo.

“Việc được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo bộ tiêu chuẩn mới là bằng chứng khách quan về chất lượng hoạt động của ĐH FPT. Với việc được tự chủ trong nhiều hạng mục hoạt động quan trọng đối với một trường đại học, trường sẽ có thêm cơ hội để triển khai mạnh các hoạt động giáo dục đào tạo của nhà trường theo cả chiều rộng và chiều sâu”, TS. Nguyễn Khắc Thành - Hiệu trưởng ĐH FPT chia sẻ.

Hiện đã có hơn 120 trường trong tổng số hơn 300 trường đại học trên toàn quốc tham gia đánh giá kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục ĐH. Trước ĐH FPT, cả nước có 4 trường được công nhận đạt chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục - Đào tạo và ĐH FPT trở thành đại học thứ 5 trên toàn quốc ghi tên mình vào danh sách này.

ĐH FPT từng được đánh giá cao tại nhiều bảng phân tầng xếp hạng trong nước và quốc tế: là ĐH đầu tiên của Việt Nam được QS Stars đánh giá đạt chuẩn 3 sao, là đại diện duy nhất của Việt Nam nhận giải thưởng Tổ chức đào tạo Công nghệ thông tin xuất sắc do Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á (ASOCIO) trao tặng, 2 năm liền được giải thưởng của Tổ chức thương hiệu thế giới BrandLaureate trao cho trường ĐH xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nhiều năm liên tiếp đạt Giải thưởng Sao Khuê tại hạng mục Đơn vị đào tạo Công nghệ thông tin hệ chính quy xuất sắc nhất…