FPT IS hoàn tất triển khai hệ thống ERP Oracle E-Bussiness Suite Nhựa Bình Minh

Ngày 8/9, Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) và Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh đã tổ chức Lễ Nghiệm thu và chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống Quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp (ERP) sử dụng giải pháp Oracle E-Business Suite.

12/09/2017

Ngày 8/9, Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) và Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh đã tổ chức Lễ Nghiệm thu và chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống Quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp (ERP) sử dụng giải pháp Oracle E-Business Suite. Hệ thống sẽ giúp Nhựa Bình Minh có thông tin đồng nhất, minh bạch, kiểm soát số liệu kế toán một cách chính xác từ các Chi nhánh/Nhà máy và các công ty thành viên, hỗ trợ việc ra quyết định nhanh chóng vào mọi lúc mọi nơi.

Hệ thống ERP mới của Nhựa Bình Minh được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ của Oracle EBS. Hệ thống giúp Nhựa Bình Minh kiểm soát số liệu tài chính kế toán chính xác. Việc quyết toán số liệu hàng tháng được rút ngắn thời gian và thực hiện trong vòng 10 ngày đầu của tháng, đáp ứng được yêu cầu hiện tại của công tác quản trị công ty. Tất cả các hoạt động đóng mở kỳ, quyết toán của BMP và công ty con được tách bạch. Hệ thống cũng giúp bảo mật các dữ liệu theo từng Chi nhánh/Nhà máy và các công ty thành viên; phù hợp hơn với mô hình tổ chức kinh doanh có các Chi nhánh/Nhà máy phụ thuộc ở các tỉnh, thành phố khác nhau… Công tác cải tiến quy trình nghiệp vụ các phân hệ, mô hình quản lý kho, tiến độ sản xuất, quản lý tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm diễn ra chính xác, kịp thời, phân tích được giá thành sản phẩm. Điều đó giúp cho thời gian chạy, tính giá thành sản phẩm của Nhựa Bình Minh giảm trung bình 1,56 giờ tức khoảng 50% so với hệ thống cũ.

Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh chia sẻ: “Với mong muốn phát triển bền vững, những năm qua Nhựa Bình Minh không ngừng đầu tư xây dựng hạ tầng hệ thống thông tin quản lý tổng thể nguồn lực doanh nghiệp ERP. Việc đưa vào sử dụng hệ thống ERP mới đúng tiến độ, chất lượng tạo tiền đề cho việc triển khai, ứng dụng nhiều phần mềm khác của hệ thống Quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp tại Nhựa Bình Minh trong tương lai. Với năng lực, kinh nghiệm và cam kết về mặt tiến độ, FPT IS đã được lựa chọn và giúp chúng tôi hoàn thành dự án quan trọng này”.

Ông Bùi Triệu Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Khối ngành dịch vụ ERP (thuộc FPT IS) nhấn mạnh: “Việc triển khai ERP cho Nhựa Bình Minh - thương hiệu lớn trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp sản phẩm ống nhựa trên thị trường cả nước– là một thách thức không nhỏ với FPT IS. Tuy nhiên, với sự cam kết hỗ trợ cao nhất từ lãnh đạo Nhựa Bình Minh và kinh nghiệm triển khai hệ thống ERP trong ngành nhựa của FPT IS đã đưa dự án về đích đúng hạn và mang lại hiệu quả quản lý thiết thực cho Nhựa Bình Minh”.

Dự án triển khai hệ thống ERP cho Nhựa Bình Minh được bắt đầu từ tháng 7/2016 và được ứng dụng trên phạm vi toàn bộ Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh và Công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh Miền Bắc (gồm có 2 Công ty, 2 Văn phòng và 05 Chi nhánh/Nhà máy trực thuộc (TP HCM, Bình Dương, Long An, Hưng Yên và Đà Nẵng).