Hoàn thành triển khai FPT.eHospital cho Bệnh viện Bạch Mai

Ngày 22/11, Hệ thống Quản lý tổng thể FPT.eHospital do FPT IS triển khai cho bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã được nghiệm thu.

28/11/2017

Ngày 22/11, Hệ thống Quản lý tổng thể FPT.eHospital do FPT IS triển khai cho bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã được nghiệm thu.

Hệ thống FPT.eHospital triển khai thành công đã giúp Bệnh viện Bạch Mai thay thế được toàn bộ các phần mềm khác trong mảng khám chữa bệnh, đặt nền tảng xương sống trong lĩnh vực CNTT của bệnh viện. Hệ thống sẽ giúp Bạch Mai cải thiện chất lượng chăm sóc bệnh nhân, giảm tình trạng quá tải cho nhân viên y tế và nâng cao năng lực điều hành cho đội ngũ lãnh đạo của bệnh viện.

Bạch Mai là bệnh viện trọng điểm cấp quốc gia đầu tiên của Việt Nam triển khai thành công FPT.eHospital trên toàn hệ thống

Bạch Mai là một trong những bệnh viện đặc biệt với quy mô phức tạp (trong bệnh viện, ngoài các khoa trực thuộc thì còn có các tổ chức lớn như viện/trung tâm; mỗi viện/ trung tâm lại có 3 - 7 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên tương đương 1 khoa của bệnh viện khác). Do đó việc triển khai thành công hệ thống FPT.eHospital tại Bạch Mai đã khẳng định năng lực triển khai các hệ thống công nghệ phức tạp của FPT IS.

FPT.eHospital là Hệ thống phần mềm quản lý toàn diện bệnh viện, giúp quản lý tổng thể quy trình từ khi tiếp nhận bệnh nhân cho đến khi bệnh nhân ra viện. Hệ thống được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa sự tự động hoá quy trình nghiệp vụ và thông tin xuyên suốt tất cả các mảng hoạt động như Quản lý khám chữa bệnh, Quản lý hành chính, văn phòng, Quản lý xét nghiệm, Quản lý lưu trữ, xử lý, truyền hình ảnh, kết nối giao tiếp bệnh nhân, báo cáo tổng hợp về cơ quan quản lý…